İletişim

Cumhuriyet Cad. No: 211
Ortakent - Yahşi / BODRUM
Tel: 0532 553 7980 - 0252 358 6608
Fax: 0252 358 6468
info @ palahuseyin.com

Ana SayfaBilgiGübreler ve Toprak

Gübreler ve Toprak

Gübreler ve Toprak

Bahçenizde yada saksılarda yetiştirdiğiniz bitkiler ve çimlerin daha sağlıklı olması için olmazsa olmaz ürünler arasında gübreler de mevcuttur. Yüksek verim ve kalitede üretilmiş gübreler her türlü bitki ve çimin fizyolojisine uygun olarak farklı tiplerde temin edilebilmektedir. Farklı besin maddeleri içeren gübreleri ihtiyacınız doğrultusunda kullanarak bitki ve çimlerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bitki ve çimlerinizin sağlığı açısından dikildikleri toprakta önemlidir. İç mekan bitkileri için özel hazırlanmış karışımlar, çimler için yine farklı özellikteki karışımlar, bitki dikimlerinde yine bitkinin özelliğine göre topraklar kullanılması gerekmektedir. Bu durumlarda toprağın içerdiği besin maddeleri ve oranları tespit edilerek dikimlerin bu doğrultuda yapılması en uygun olanıdır. Gerekli ise eksik besinler gübrelerle takviye edilmelidir.

TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDENİN VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ:
1)Organik madde toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
2)Toprağın iyi yapı kazanmasını sağlar.
3)Toprağın bünyesini uygun hale getirir.
4)Bitki besin maddelerinin yarayışlı hale gelmelerini sağlar.
5)Topraktaki mikroorganizmaların besin ve enerji kaynağıdır.
6)Bitki köklerinin gelişmesi için uygun ortam hazırlar.

Topraktaki organik maddenin ayrışmasına; bitkinin yaşı,kimyasal özellikleri,toprağın havalanma nem, sıcaklık, reaksiyon  gibi özellikleri ile havanın sıcaklığı ve nem gibi unsular etki eder.

GÜBRELER VE ÖZELLİKLERİ:
Gübreler ikiye ayrılır:
1)Ticaret Gübreleri
2)Organik Gübreler
 
TİCARET GÜBRELERİ; İçindeki bitki besin maddesinin çeşidine göre Azotlu Gübreler, Fosforlu Gübreler, Potasyumlu Gübre, Kompoze Gübreler diye adlandırılır.
Azotlu Gübreler: Yurdumuzda en çok kullanılanlar;  Amonyum sülfat(şeker), Amonyum nitrat,Üre.
Amonyum sülfat: Halk arasında şeker gübresi de denir. Gübrenin kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.
Amonyum nitrat: Piyasada kireçli ya da saf olarak bulunur.İçinde bulunan azot besin maddesinin yarısı amonyum yarısı nitrat halde olduğundan bitki her ikisinden de rahatlıkla yararlanır.
Üre: İçinde ağırlığının yarısına yakın %46 saf azot bulunduğundan diğer gübrelere göre azotça  daha zengindir.
Fosforlu Gübreler:Triple süperfosfat
Potasyumlu Gübreler:Potasyum sülfat,Potasyum klorür.
Kompoze Gübreler: Birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir. Örnek, Diamonyum fosfat

ORGANİK GÜBRELER:Çiftlik gübresi,yeşil gübre,şerbet,kompost,kümes hayvanları gübresi sayılabilir.Organik gübrelerin ticaret gübrelerinden farkı, toprağa organik madde ilavesi yaparak toprak kalitesinin uzun vadede artırılmasını sağlamasıdır.
Ahır Gübresi: Çiftlik gübresi de denen ahır gübresi ziraatte kullanılan bütün hayvanların katı dışkıları, idrarlarının yataklıkla karışımından ibarettir.Toprağa organik madde ve besin sağlar.Bu özelliği ile toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerine etki eder. Toprağın organik madde miktarını arttırır,su tutma kapasitesini yükseltir, havalanmayı sağlar ve toprak erozyonuna karşı korur.
Şerbet:  Hayvanların idrarı ile gübreliğe düşen yağmur suları ve bu suların eriterek sürüklediği maddelerin gübreliğin yanına yapılan şerbet kuyusunda toplanması ile elde edilen siyah renkli sıvıdır. Şerbetin kullanılmadan önce 2-4 misli su ile seyreltilmesi gerekir. Yağmur yağdıktan sonra ve akşamüstü  şerbetin verilmesi uygundur.
Kompost: Budama artığı, sap, saman, yaprak döküntülerini ihtiva eder. Bunlar 1 cm çapında küçük parçalara ayrılır. Toprağa bir çukur açılır. Çukurun en dibine birkaç cm bahçe toprağı serilir. Bunun üzerine bu parçacıklar serilir. Gübre ve kireç ilavesi yapılarak sulanır. Yine aynı yöntemle 1-2 metre derinliğindeki çukur doldurulur. Yaklaşık 6-8 ay sonra kompost olgunlaşmış olur. Sonra bu kompost elekten geçirilir. Böylece organik maddece zengin, zararlı maddelerden ari temiz toprak-humus karışımı hazırlanmış olur.
Yeşil Gübre: Herhangi bir bitkinin yetiştirilip henüz yeşilken toprağa karıştırılması sonucu sağlanan gübreleme işlemidir. Bitkinin toprak üstü aksamının iyice geliştiği proteince zengin olduğu çiçekte iken toprağa gömmek en iyi sonucu sağlar.

GÜBRE VERME ZAMANI VE ŞEKLİ
Gübrelerin verilme şekilleri toprak özelliklerine, bitki cinsine ve iklime göre değişir.
Azotlu gübreler toprakta çok hareketli olduğundan yağmurlarla veya sulama suyuyla yıkanabildiği gibi gaz haline geçerek uçup gidebilmektedir. Bu nedenle gübrenin tamamını ekim veya dikimde vermeyip bitkinin büyüme evreleri dikkate alınarak birkaç defada verilmesi uygundur. Fosforlu ve potasyumlu gübreler ekim veya dikimden hemen önce verilerek kök bölgesine karıştırılması sağlanmalıdır.

 

Son Düzenlenme Salı, 22 Aralık 2015 16:43
Öğeyi Oyla
(0 oy)